Posted in Spaarkrediet

Spaarkrediet – Aflossen d.m.v. een spaarplan

500x500

voordelig-geld-lenen-1Het Spaarkrediet is een speciale vorm van een doorlopend krediet. Tijdens de looptijd van de spaarlening betaalt u alleen rente, u lost dus niets af op de lening. Om de leenvorm Spaarkrediet na langere tijd toch af te lossen, spaart u het geleende geldbedrag bijeen door middel van een spaarplan (in de vorm van een levensverzekering). Deze vorm van geld lenen is aan een kapitaalverzekering gekoppeld.

Bij een doorlopende lening spreekt u samen met de geldverstrekker een kredietlimiet af. De kredietlimiet is het totale geldbedrag dat u mag opnemen. Zolang u de overeengekomen kredietlimiet niet overschrijdt, kunt u elk gewenst kredietbedrag opnemen.

Rente en spaarpremie – Fiscaal slim aflossen

Geld lenen door middel van een spaarkrediet betekent dat de rente, van het door u opgenomen bedrag, maandelijks van uw rekening wordt afgeschreven. Naast de rente betaalt u bij het spaarkrediet een spaarpremie vo

or de verzekering. De spaarpremie wordt maandelijks door de gerenommeerde verzekeringsmaatschappij afgeschreven. Hierdoor spaart u met een Spaarkrediet op een fiscaal slimme manier de aflossing van uw lening bij elkaar.

Voordelen:

 • Lagere maandlasten dan bij het doorlopend krediet of de persoonlijke lening;
 • Lage maandlasten en optimale belastingsvoordelen;
 • Als u uw spaarkrediet ter verbetering of onderhoud van uw woning gebruikt, is de rente fiscaal aftrekbaar.
Posted in Doorlopend Krediet

Doorlopend Krediet – Flexibele Lening – Flexibel Lenen!

500-euro-briefjesBij het doorlopend krediet mag de geldnemer geld opnemen van de geldverstrekker tot aan het eerder overeengekomen kredietbedrag. Bij het doorlopend krediet is het niet verplicht om meteen het bedrag dat u hebt geleend op te nemen. U kunt zelfs zelf bepalen hoeveel en wanneer u geld van uw lening opneemt.

U hoeft enkel rente te betalen over de bedragen die u opneemt. De rente van het doorlopend krediet is variabel, waardoor u van tevoren niet kunt vaststellen wat uw rentelasten zullen bedragen. Bij deze kredietvorm betaalt u de lening af gedurende de looptijd van het krediet. U kunt, naast de vaste aflossingsbedragen, op elk moment boetevrij geld aflossen. Bij het doorlopend krediet kunt u eenmaal afgeloste bedragen opnieuw opnemen als u dat wilt (tot aan de afgesproken kredietlimiet).

Net zoals de persoonlijke lening, valt het doorlopend krediet onder een ‘consumptief krediet’. Een consumptieve lening wordt vaak gebruikt voor het financieren van een auto, witgoed of zelfs een vakantie. Kortom, een consumptief krediet is goed voor het financieren van ‘beperkt houdbare’ producten of diensten.

Geld lenen met veel vrijheid

Het doorlopend krediet is een flexibele vorm van geld lenen (een leenvorm) en wordt daarom ook wel flexibel krediet genoemd. Een doorlopende lening biedt de oplossing wanneer u wilt lenen, maar niet direct het hele geldbedrag wilt opnemen, ook situaties waarbij u niet zeker weet hoeveel geld u moet lenen maken het doorlopend krediet een geschikte lening. Wanneer u geld tekort komt kunt u gewoon gebruik maken van deze flexibele leenvorm.

De rente van het doorlopend krediet is variabel. Deze rente is afhankelijk van de marktrente. De marktrente staat voor de rente die de geldverstrekker moet betalen over zijn geld (de inkoopprijs). De hoger de marktrente, de meer rente u voor uw doorlopend krediet dient te betalen. Niet alleen de marktrente heeft invloed op de rente die u voor uw lening zult betalen.

Factoren met invloed op de rente lening

 • Aanvullende verzekeringen. Sommige producten bevatten een verzekering. D.m.v. een verzekering bij uw krediet bent u beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen. Deze verzekeringen zijn veelal belangrijk maar niet gratis, waardoor u meer rente betaalt;
 • Het bedrag dat u gaat lenen heeft invloed op uw rente. Bij hogere geldbedragen hebt u meer kans dat u tegen een lagere rente gaat lenen;
 • Wanneer er sprake is van een onderpand geldt er vaak een lager rentetarief dan bij een blanco krediet;
 • Uw risicoprofiel. Geldverstrekkers maken vaak een risicoprofiel wanneer iemand een lening aanvraagt. Uw leeftijd, kredietverleden, inkomsten en gezinssamenstelling worden hierbij bekeken. Hoe lager uw risicomogelijkheden, des te goedkoper u kunt geld lenen.

Doorlopend Krediet Oversluiten

Als u één of meerdere doorlopende leningen hebt lopen, dan is het vaak voordeliger uw huidige lening(en) over te sluiten. U hebt dan geen last meer van meerdere afschriften, omdat alles op één simpel overzicht komt.

Extra krediet afsluiten

Zolang als u geen achterstand opgelopen hebt, en het is mogelijk met uw financiële situatie, dan hebt u de mogelijkheid een nieuwe lening af te sluiten, zelfs als uw huidige lening nog niet afbetaald is. Een deel van het nieuwe bedrag dat u gaat lenen zal gebruikt worden voor de aflossing van uw huidige lening(en).

Eveneens wordt u de mogelijkheid gegeven om uw huidige krediet te verhogen.

Voordelen:

 • Samen met de geldverstrekker bepaalt u hoeveel geld u mag opnemen;
 • Eenmaal afgeloste bedragen opnieuw opnemen;
 • U betaalt enkel rente over de bedragen die u hebt opgenomen;
 • U mag extra geld aflossen;
 • De leenvorm komt met een variabele rente. Dit kan in uw voordeel werken;
 • Komt vaak met gratis overlijdensdekking.

Nadelen:

 • De rente van een doorlopend krediet ligt vaak hoger dan de kredietrente van een persoonlijke lening;
 • U moet altijd rekening houden met een rentestijging.
Posted in WOZ Krediet

WOZ Krediet – Profiteren van de voordelen van een hypothecaire lening

Het WOZ (Waardering Onroerende Zaken) krediet lijkt op het doorlopend krediet en mag als een kruising tussen een hypotheek en een rentekrediet worden beschouwd. Hoeveel u met een WOZ krediet mag lenen, wordt door de WOZ-waarde van uw woning bepaald. U kunt een WOZ lening alleen afsluiten als u in het bezit bent van uw eigen woning. Een groot voordeel van het WOZ krediet is dat u bij het afsluiten geen taxatierapport nodig hebt.

Mocht u geld lenen door een WOZ krediet af te sluiten, dan geniet u van de voor- maar niet de nadelen van een tweede hypotheek. Een voorbeeld hiervan zijn de extra kosten die u tegenkomt bij het afsluiten van een 2e hypotheek, zoals een taxatierapport, de notariskosten en afsluitprovisie.

Een goedkope doorlopende lening

De leenvorm WOZ krediet valt onder een doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet mag de geldnemer geld opnemen tot de kredietlimiet. Tijdens het afsluiten van uw lening spreekt u de kredietlimiet af met de geldverstrekker. Zodra het krediet op uw rekening is gestort, hebt u veel bestedingsvrijheid. U mag namelijk zelf bepalen hoeveel, waarvoor en wanneer u geld van uw lening opneemt en u mag afgelost geld opnieuw opnemen. Hierdoor staat de looptijd van de kredietvorm niet vast.

Geld lenen door middel van een WOZ krediet biedt u meerdere mogelijkheden om over het geld van de lening te beschikken.

Voordelen:

 • Geld lenen tegen een zeer lage rente;
 • Er komen weinig handelingen bij kijken als o.a. een bezoek aan de notaris;
 • De lening wordt op de WOZ waarde van uw huis gebaseerd;
 • Geen taxatierapport nodig;
 • Geen notariskosten;
 • Geen afsluitprovisie;
 • U zult uw eigen bankpas ontvangen;
 • Meestal zult u maandelijks een geheel overzicht ontvangen.

 

Posted in Eigen Huis Krediet

Eigen Huis Krediet – De financiële ruimte van uw huis benutten

Wanneer u over een eigen woning beschikt, kunt u de financiële ruimte van uw woning volledig benutten door een eigen huis krediet af te sluiten. Geld lenen voor een nieuwe keuken of verbouwing aan uw woning? Het is allemaal aan uzelf!

Het grootste voordeel van het eigen huis krediet is de fiscaal aftrekbare rente. De rente is fiscaal aftrekbaar wanneer u de lening ter verbetering of onderhoud van uw woning gebruikt. Met het eigen huis krediet verhoogt u uw woongenot en uw bezit stijgt ook nog eens in waarde!

Vast en Zeker Hypotheek

Deze Vast en Zeker Hypotheek is een annuïtaire tweede hypotheek. Hierbij hebt u een vaste maandlast tijdens de rentevaste periode en zekerheid van inlossing. Met het eigen huis krediet benut u de overwaarde van uw woning en de lening is geschikt voor een verbouwing. De financiering lost u af waardoor de rentekosten afnemen en u er zeker van bent dat de financiering aan het einde van de looptijd is afgelost.

Voordelen:

 • Geld lenen tegen een erg lage rente;
 • De rente is fiscaal aftrekbaar.

Geldverstrekkers die deze leenvorm aanbieden

Wilt u geld lenen, en kiezen voor een eigen huis krediet? Hieronder vindt u alle geldverstrekkers die de leenvorm eigen huis krediet aanbieden. Vanaf hier kunt u direct naar de website van de geldverstrekker gaan, of door klikken om zo ervaringen te bekijken.

Posted in Rentekrediet

Rentekrediet – Geen verplichte maandelijkse aflossing op uw lening

Bij het rente krediet betaalt u maandelijks alleen de rente van de lening en kunt u zo lang over de aflossing van de lening doen als mogelijk is. De leenvorm Rente krediet is vergelijkbaar met de leenvormen doorlopend krediet en spaarkrediet. Het onderscheidende element is dat u bij de rentelening niet verplicht bent de lening op maandelijkse basis af te lossen. Het rentekrediet kent een variabele rente gedurende de gehele looptijd en beweegt mee met de conjunctuur.

Geld achter de hand met een rentekrediet

Het Rente krediet is geschikte lening voor consumenten die na een langere looptijd over meer geld zullen beschikken. Het rentekrediet brengt zeer lage maandelijkse lasten met zich mee.

Geld lenen door middel van een rentekrediet is gebruikelijk voor mensen die even extra geld achter de hand willen hebben. Dit is bijvoorbeeld altijd handig bij een verbouwing. Nederlandse inwoners tussen de 18 en 65 jaar met een vast inkomen, dat niet uit een uitkering van de sociale dienst / WW bestaat, komen hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een rentekrediet.

Voordelen:

 • Geld lenen tegen een relatief lage rente en met de laagste maandlasten;
 • Boetevrij geldbedragen aflossen;
 • Eenmaal afgeloste bedragen opnieuw opnemen.

Geldverstrekkers die deze leenvorm aanbieden

Wilt u geld lenen, en kiezen voor een rentekrediet? Hieronder vindt u alle geldverstrekkers die de leenvorm rentekrediet aanbieden. Vanaf hier kunt u direct naar de website van de geldverstrekker gaan, of door klikken om zo ervaringen te bekijken.

Afab (Amsterdams Financieel Advies Bureau) Geldservice B.V. is sinds 1993 een grote speler op de financiële Nederlandse markt. Met ruim 16 jaar aan…

MoneyWeb is een initiatief van Afab Geldservice B.V. en is werkzaam als onafhankelijk bemiddelaar in hypotheken, verzekeringen en geld leningen….

VerstandigLenen.nl is een handelsnaam van Afab Geldservice B.V. en is werkzaam als onafhankelijk hypotheek-, verzekering- en kredietbemiddelaar.

A1B Groep staat altijd voor u klaar als u op zoek bent naar een adviesvrije financiële dienstverlening. Dit houdt in dat A1B Krediet geen contractuele…